Сайд Л.Оюун-Эрдэнэ дөнгөж сая иргэддээ ТОМООХОН МЭДЭГДЭЛ хийлээ……

Монгол улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ өөрийн албан ёсны хуудсаараа дараах мэдэгдлийг иргэддээ зориулж хийлээ:

Эрvvгийн хууль болон бусад дагах хуулийн өөрчлөлтүүд:

Ав.лига, албан тушаалын хэрэгтнүүд хөөн хэлэлцэх хугацаа зав.ших, хэргээ най.маалцах байдлыг зогсооно

Албан тушаалтны бүрэн эрхээс хамаарч хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусаж хэрэг завшдаг байдлыг зогсооно.

Aвлигын хэргийг хялбаршуулсан журмаар шийдэхгүй. Мөн авлига, албан тушаалын гэмт хэрэгт өршөөл, уучлал үзүүлэхгүй.

Aвлига, ашиг сонирхлын хэрэгт холбогдсон хүнийг төрийн албаны удирдах албан тушаалд ажиллах эрхийг бүх насаар нь хязгаарлана.

Та бүхэн юу гэж бодож байна???