Уянгаа Золбоод хандан СҮҮЛЧИЙН ҮГСЭЭ хэллээ- гунигтай юмаа…..

Золбоо Уянгаа 2 салсан гэх шуумыг Золбоо өөрийн бичлэгээрээ бараг л баталсан юм. Тэрээр хэлэхдээ:

Харин үүнийг харсан Уянгаа эцсийн үгээ хэлжээ:

Түүнийг гэх сүүлийн сэтгэл сүүлийн хайр минь чимээгүй байхаар дуусаг цэг гэжээ.