Уянгаагийн үнэн төрхийг дэлгэв- урьд нь ямар хүн байсан???

Тэдний асуудал улам л томорч бие биенээ харах нүүргүй болсон гэх. Харин нэгэн хшн бичихдээ:

цаг хугацаа үнэнийг харуулах биз ээ