Өнөрөө охинтой xэpэгmэн ямар холбоотой байсныг ярьжээ…..

Охины хэрэг бүгдийг гунигт автуулсан билээ. Харин Өнөрөөгөөс ийн асуужээ:

Харин тэр багадаа ***-д ертөж байсан нь үнээн гэхдээ ар гэр нь нууцлахыг хүссэн гэжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *