Золбоо эхнэр Уянгаагаас бүрмөсөн САЛАХААР шийджээ- ийн бичжээ…..

Золбоо өөрийн дотор сэтгэлдээ багтааж чадахгүй байгаа үгсээ гарган бичжээ.

Тэрээр:

Амьдрал алдаа оноогоор дүүрэн, хайр бүхнийг уучилдаг гэдэг. Тэд эргэн нийлээсэй…..