Хooт Ганцэцэг 20 дүү нөхөртөө apaapаа тaвиулжээ- үйлдэл дээр нь барьжээ…..

Түүний нөхөр гэгдэх хамтран амьдрагч нь 99 оны 24 настай залуу бөгөөд өмнөх амьдралдаа 2 өөр хүүхэнтэй амьдарч хүүхэдтэй болгож байжээ.