Эрчүүд таныг хайрлаж байгаа 6 дохио, ашиглаж байгаа 6 үйлдийг мэдэж аваарай

Таныг хайрладаг: Тэр чамайг үргэлж ширтэнэ.

Таныг ашигладаг: Тэр таны мэдрэмжийг ойшоодоггүй.

Таныг хайрладаг: Таныг хүлээж байхдаа ч жаргалтай.

Таныг ашигладаг: Та үргэлж буруутай юм шиг санагддаг.

Таныг хайрладаг: Түүний зан байдал танд хэрхэн нөлөөлж болохыг тэр илүү сайн мэддэг.

Таныг ашигладаг: Тэр алга болчихдог.

Таныг хайрладаг: Тэр чамайг аз жаргалтай болгодог жижиг нарийн ширийн зүйлийг анзаардаг.

Таныг ашигладаг: Тэр буулт хийдэггүй.

Таныг хайрладаг: Тэр таньд боложийг нээж, таныг ч мөн адил хийхийг хүлээх болно.

Таныг ашигладаг: Тэр таныг сэтгэл хөдлөлөөр удирддаг.

Таныг хайрладаг: Тэр асуудал тулгарахад ярилцахад бэлэн.

Таныг ашигладаг: Тэр чамайг олон нийтийн газар өдөөн хатгаж эвгүй байдалд оруулдаг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *