Заримдаа эмэгтэйчүүдийг их өрөвдөх юм. Сайхан үгэнд амархан итгэнэ. Амархан дасна, амархан дурлана. Сайхан цэцэг, сайхан бэлгэнд хууртна

Заримдаа эмэгтэйчүүдийг их өрөвдөх юм. Сайхан үгэнд амархан итгэнэ. Амархан дасна, амархан дурлана. Сайхан цэцэг, сайхан бэлгэнд хууртна. Ямар ч эрийг сайхан бодлоороо сайхан болгоно. Тэгээд л дараа нь зовно. Өөрөө ганцаараа л зовно. Нуугдаж байгаад уйлна. Дэндүү үнэнч, дэндүү сайхан сэтгэлтэй нь илүү зовно. Юуны төлөө, яасан гэж тэр вэ гэхээр зүгээр л хайрласныхаа төлөө үнэн байсныхаа төлөө зовно…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *