Модел Төгс, бакь нөхөр Цэнгүүний нүүрийг буджээ- Хоорондоо адилхан юмаа

Модел Төгс сайхан биетэй найз залуу болох Цэнгүүнээ будах давалгаанд нэгджээ. Өөрөөр хэлбэл энэ карентины үед найз залуугаа будах давалгаа эхэлсэн юм. Төгс нүүр будалтын чиглэлээр сурч байсан бөгөөд найз залуугаа өөртэйгөө адилхан болгожээ.

Будалт дууссаны дараа та илүү адилхан харагдаж байгааг анзаарах биз ээ

Модел Төгс найз залуугаа будсан нь

Модел Төгс найз залуугаа будсан нь

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *