Хөтлөгч Аригун Сүнээгийн адилаар бэл.гийн да.рамтын тухай дэлгэлээ…

Хэдийн хүмүүсийн танил болсон Сүнээ нэгэн УИХ-ын гишүүний тухай дэлгэсэн. Үүнийг хүмүүс Анандбазар гэж таамаглаж байсны дагуу тэрэн мэдэгдэл хийсэн. Сод монгол болон Өргөө кино театрын эзэн юм.

Харин хөтлөгч Аригун уг хүний тухай найзад нь тохиолдсон явдлаа ярьжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *