Wolarsen эзэн Намуун буддаг зураг зураад суудаг “Тийм дүүрцэн ажилгүй байж болохгүй”

Wolarsen брендийн үүсгэн байгуулагч Намуун Монголдоо аль хэдийн байр сууриа олсон гэхэд болно. Анх түүнийг жүжигчин Хүрлээгийн охин гэдэг байсан бол одоо Wolarsen Намуун гэх болсон нь амжилтыг нь илтгэнэ.

Тэрээр энэ карентины үед буддаг зураг будаад байж байдаг тийм дүүрцэн зорилгогүй байж болохгүй шүү хүүхдүүдээ гэж хэлсэн нь хүмүүст тохиромжгүй санагджээ. Тэрээр та нарыг бодож л хэлсэн юм шүү хэмээн доорх тайлбарыг хийжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *