Модел Билгүүн өөрөө ч мэдээгүй KOBИД тусаад эдгэсэн гэв…

Энэ өвчнийг манай улс барихаасаа нэгэнт өнгөрч 1000 1000аараа илрэх болжээ. Харин Билгүүн өөрөө ч мэдэлгүй тусаад эдгэсэн гэв

Тэрээр Синофарм-Виросель вакцины 2 тэнд хамрагджээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *