Уг автобусны жолоочийн үйлдлийг хүн бүр ЖИГШИЖ 3ЭВҮҮЦЭЖ байна. Учир нь…

Нийтийн тээврийн соёл гэх зүйл дэлхий дахинд ямар гайхалтай хөгжсөн байдгийг хүн бүр мэднэ. Тухайн иргэний тав тух, аюулгүй байдал зэргийг хангах нь үйлчилгээний байгууллагын үүрэг бөгөөд ёсчлон биелүүлэх ёстой цөөн хэдэн дүрмүүдийн нэг юм.

Манай нийтийн тээвэр ямархуу үйлчилгээтэй, ямар зан төлөвийн жолоочтой билээ гэдгийн иргэд сайн мэднэ. Сэтгэл ханамжийн үнэлгээ өг гэвэл сайн үр дүн гарахгүй л болов уу.

Учир нь энэхүү улсын дугаартай жолоочийн үйлдлийг ийн хүүрнэлээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *