Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна

Золбоо өөрийн ютүбдээ яагаад Солонгост ирснээ ярьсан юм. Тэрээр өөрийн ьалаас бүх үнэнээ ярьжээ: Түүний хаягаас үзэх боломжтой

https://youtu.be/8X3AuDmNz8A?si=6iClXE-4tHDe8It2

Харин үүнийг үзсэн Уянга урт сторигоор үүнд хариулжээ:

Үргэлжлэлийг түүний инстаграм хаягаас үзэх боломжтой юм.