2023-12-11

Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна

Золбоо өөрийн ютүбдээ яагаад Солонгост ирснээ ярьсан юм. Тэрээр өөрийн ьалаас бүх үнэнээ ярьжээ: Түүний хаягаас үзэх боломжтой

Харин үүнийг үзсэн Уянга урт сторигоор үүнд хариулжээ:

Үргэлжлэлийг түүний инстаграм хаягаас үзэх боломжтой юм.