2023-12-11

Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна- хэцүү юмаа…..

Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна,Золбоо өөрийн ютүбдээ яагаад Солонгост ирснээ ярьсан юм.

Тэрээр өөрийн талаас бүх үнэнээ ярьжээ: Түүний хаягаас үзэх боломжтой. Харин үүнийг үзсэн Уянга урт сторигоор үүнд хариулжээ:

Үргэлжлэлийг түүний инстаграм хаягаас үзэх боломжтой юм.