Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна- хэцүү юмаа…..

Золбоо Уянга нар дахин CEHCAЦИ болж байна,Золбоо өөрийн ютүбдээ яагаад Солонгост ирснээ ярьсан юм.

https://youtu.be/8X3AuDmNz8A?si=V8u_477rUgAYjMfJ

Тэрээр өөрийн талаас бүх үнэнээ ярьжээ: Түүний хаягаас үзэх боломжтой. Харин үүнийг үзсэн Уянга урт сторигоор үүнд хариулжээ:

Үргэлжлэлийг түүний инстаграм хаягаас үзэх боломжтой юм.