Өнөрцэцэг болсон бүх явдлыг дэлгэв- өр өвдөм…

Маш ай.м.шигтай ээдрээтэй хэрэг. Охин өмнө ч зовсон. Хугацаанаас нь өмнө сулласантай бүгд холбогдоно. Нэг нэггүй бүгдийг нь баримттай мэдээлнэ. Яг одоогоор завгүй байна

та бүхэн юу гэж бодож байна

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *