Өгзeг Баярмаагийн удаан нуусан Баян Нөхөр ил болов….

Баярмааг бусдаас өөр нэгэн гэдгийг мэднэ. Тийм ч болохоор дотоожоо 20 саяд зарж чадсан.

Тэрээр найз залуугаа нөхөр хэмээн ярьдаг бөгөөд хамтдаа амьдраад нилээн хэдэн жил болж байгаа юм. Энэ хүнээ олохоос өмнө 35 удаа бүтэлгүйтэж байсан гэдэг.

Түүний найз залуу бол