Taлийгч цэрэг залуугийн 3aдлангийн дүгнэлт ийн гарч…

Хэргийн араас явж байгаа сэтгүүлч Өнөрөө: