Taлийгч залуугийн 3aдлангийн дүгнэлт ийн гарсан талаар…..

Сэтгүүлч Өнөрөө өөрийн хуудаснаа:

ум сайн амгалан болтугай…