Ганцэцэг хуурсан нөхрөө уучилж хамт лайв хийж, олныг ангайлгав

Ганцэцэг өөрөөсөө 20 дүү нөхөртэйгөө эргэн нийлжээ.

Тэрээр хүний амьдралд юу ч тохиолдож болно. Одооноос муухай үгс уншихгүй юмны дандаа сайханг харна гэжээ.