Золбоо Уянга нар үүрд САЛСАНАА батлав…..

Золбоо саяхан Францад эхнэр охин дээрээ очсон билээ. Түүнийг хүмүүс эргэн нийлсэн гэж бодсон ч тэрээр үгүй гэдгийг нэгэн зургаар баталжээ.

Мөрөөдөл бодит амьдрал 2 тэс өөр юмдаа гэжээ