МУТАЦИД орсноос болж Аварга Хөлтэй болсон ХҮҮ

Гигантизм гэхээр зарим хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй юм. Энэ нь үлэмж биетэн болох мутацийн өөрчлөлт юм.Мутацийн өөрчлөлтийг хүнд төрөхөөс заяагдсан амьдралын явцад нь хэзээд өөрчлөгдөшгүй насан туршийн эмгэг хэмээн тодорхойлж болно.Энэхүү өөрчлөлт нь зарим хүнд ил байдлаар илэрдэг бол бусдад нь нуугдмал хэлбэрээр оршин байдаг аж.Мутацид орсон хүн огцом хөгширч, зарим тохиолдолд нүд халтирам дүр төрхийг олдог бөгөөд тэд урт удаан насладаггүй байна. Гигантизм нь Өсвөр насандаа хэвийн байсан биеийн өндөр нас ахих явцад бие нь тэр чигтэй эсвэл биеийн аль нэг хэсэг огцом нэмэгдэж “үлэмж биетэн” болгон хувиргахыг гигантизм гэдэг байна. Өөрөөр хэлбэл хүний өндөр болоод жин байх ёстой хэмжээнээсээ огцом нэмэгдэх энэ үзэгдлийг өнчин тархины гигантизм хэмээн нэрийддэг аж. Үүний улмаас хүний оюун ухаанд хөгжлийн бэрхшээл үүсдэг байна.

Энэ хүү одоо 21 настай нэрийг нь Лю Хуэйчан гэдэг бөгөөд. Түүний нэг хөл нь 43 см урт аварга том болжээ. Хятад эмч нар хүүд туслах аргаа нэг л олж өгөхгүй байгаа аж.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *