Эхнэртээ цалингаа хураалгадаг Эрчүүдэд! Заавал уншина уу!!

Эхнэртээ цалингаа хураалгадаг эрчүүдэд

Таны цалин эдгээр зүйлүүдэд зарцуулагдах болон хураагддаг..!!! ЭХОАТ – Эхнэр хүний онцгой албан татвар ТБХООАТ – Тогтмол бэлгийн х*рьцаанд орсны онцгой албан татвар

ХГӨАТ – Хүүхэд гаргаж өгсний албан татвар НХАТ – Нөхрөө халамжилсны албан татвар ХХХ – Хүүхдүүдээ халамжилсны хураамж ХХГОЦЦБХ – Хоол хийж гэр орноо цэвэр цэмцгэр байлгасны хураамж Үлдсэн цалингаараа дараах торгуулиудыг өгнө: ГЦБХӨТТ- Гэр цэвэрлэж байхад хөлөө өргөж туслаагүй торгууль ПХВХХТ – Пиво халбагадах Визны хугацаа хэтэрүүлсний торгууль ОИХХДИТ – оройтож ирээд хоолоо халуун дээр нь идээгүй торгууль УБӨҮСТ – уурласан байхад өөдөөс үг сөрсөний торгууль Эдгээр бүх татвар хураамжинд НӨАТ-н баримт өгөх бөгөөд НӨАТ-н урамшууллаа жилд 1 удаа төрсөн өдрөөрөө бэлэг хэлбэрээр авна.

Цалингаа нуун дарагдуулах гэж оролдох болон Татвараас ямар нэг байдлаас зугтах гэж оролдвол маш хатуу шийтгэл хүлээлгэж 9 аяга эрүүний шөл уулгана. Нөхрүүд Оффшор данстай байхыг хориглоно

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *