Оогий:Түлэнхийн соривгүйсэн бол гадуур ингээд явах байлаа…

Сахилгагүй Оогий: Түлэнхийн том соривгүйсэн бол үсээ мөлчийтөл боогоод гадуур яг ингээд явах байлаа Гэхдээ бүх зүйл төгс байх албагүй – байгаа бүхэндээ талархая, тэр сорвиндоо ч дасчээ Сахилгагүй байхад буруу байхгүй

Сорив чихний хажууд

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *