Солонгон Аашт ш.үүхийн шийдвэрт Гомдолтой байна…

Солонгон Аашт, Дэлгэрмөрөн 2 аз жаргалтай амьдралаа олон түмэнд харуулдаг байсан ч эцэстээ ш.үүхийн танхимд уулзжээ. Харин тэрээр шү.үхийн шийдвэрт гомдолтой байгаа юм. Тэрээр ийн бичжээ:

Та бүхэн юу гэж бодож байна???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *