Дэлгэрмөрөн, Солонгон Аашт 2 “булайгаа” дэлгэв- ийнхүү ярьжээ

Анхнаасаа адармаатай байсан амьдрал адармаатай төгслөө.

Дэлгэрмөрөн ч үүнийгээ лайв хийн олон нийтэд цацав. Анандад удаа дараа гар х.үрч байжээ. Амттай карентин хэмээх нэвтрүүлгийн үеэр мөн хэвтэрт оруулж байжээ.

Үүний хариуд Ананда ч зүгээр суухгүй нь ойлгомжтой. Хосуудын хэн хэндээ хорссон сэтгэл нь эцэстээ үл ойлголцлоор төгсч байгаа энэ бололтой. Ананда хэзээ ч эргэн нийлэхгүй гэдгээ хэлсэн юм.

Дэлгэрмөрөн Ананда хүний төрсөн өдөр дээр байгаа учраас гэртээ сог.туу ирнэ хэмээн тооцоолж гэрт нь иржээ.

Харин түүнийг эрүүл байгааг нь гайхаж байгаагаа лайв дээрээ хэлсэн юм. Хүмүүс үүнийг нь сог_туу ирсэн бол энэ ингээд

сог.туу байж байдгийн гэж хүмүүст харуулах зорилготой ирж л дээ гэж дүгнэжээ. Та энэхүү лайвыг үзэхийг хүсвэл Товуухоролын Дэлгэрмөрөн хаягнаас үзээрэй