Модел Ээгий-н ихэд БYДYYЛЭГ ярианд өгсөн хүмүүсийн Сэтгэгдлээс…

Модел Ээгий найз охиныхоо явдлаас болж 2х7 хоног хо.ригджээ. Харин тэнд байхдаа байхдаа болсон явдлаас хуучилжээ. Гэхдээ хүмүүсийн дургүйг хүргэсэн зүйл нь ха.раа.лын үгийг энгийн үг мэт ашиглаж, хэн дуртайгаа элдвээр хэлж байсан явдал юм.

Түүний энэ ярианаас зарим сэтгэлзүйчид дүгнэхэд эв эрүүл хүн биш гэдгийг хэлж байсан юм.

Сэтгэгдлээс:

Сэтгэгдлээс:

Сэтгэгдлээс:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *