Тэмээчин бүсгүй Байгалмаа өнгөрөхөө мэдсэн мэт ийм ЗУРАГ нийтэлжээ

Цахим орчныг уйлуулсан мэдээ бол тэмээчин бүсгүй Байгалмаа бидний дундаас үүрд явсан мэдээ юм. Түүний цахим хуудас олон мянган эм.г.энэд дарагджээ. Түүний 3 хоногийн өмнө хийсэн зураг энэ явдлыг зөгнөсөн мэт зураг байлаа. Уг зураг нь

Хүмүүст энэ зураг нэг л таалагдаагүй бөгөөд ийн бичжээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *