М.Чингисхааныг 7 хоног цaгдан хopихоор боллоо учир нь…

Өөрийн нэрээ Чингисхаан болгон өөрчилж, цахимд идэвхтэй байх болсон М.Чингисхааныг 7 хоног саатуулахаар болжээ. Учир нь тэрбээр 2021 оны 02-р сарын 21-ны өдөр буюу бүх нийтийн хөл хориотой үед Сүхбаатарын дүүргийн 9-р хорооноос Сүхбаатарын талбай хүртэл хөдөлгөөнд оролцсон аж.

Тэрбээр энэ үеэр зөвшөөрөгдсөн 14 байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаараагүй байсан бөгөөд түүний энэ үйлдэлд 3өрчлийн тухай хуулийн 3.1 дүгээр зүйлийн 2 дах хэсгийг үндэслэн 500 000₮-өөр торгох эсвэл 7-30 хоног ба.ривчлах ший.тгэл оногдуулахаар болжээ.

Хэдийгээр түүнийг ба.ривчлахгүйгээр 500 000₮-өөр торгох саналыг прокурор гаргасан ч М.Чингисхаан торгох шийтгэлийг төлөх боломжгүй, ба.ривчлах ший.тгэл оногдуулж өгнө үү гэх санал гаргасан байна. Тиймээс шүүх М.Чингисхаанд 7 хоног ба.ривчлах шийтгэл оногдуулжээ. Мөн түүнийг 10 цагийн албадан сургалтад хамруулахаар болжээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *