Ekaterina: Prius унасан гээд үйлчлээгүй, гэхдээ надад Мөнгө байсан…

Өнөөдрийн дуулиант постны нэг бол ekaterina shop-н эзэн бүсгүйн пост байлаа. Тэрээр нэгэн амралтанд үйлчлүүлэх гэж очсон ч таагүй байдлаар дуусчээ

Харин үүний хариуд амралтын зүгээс: Энэ амрагчид 2 ортой өрөөнд 6лаа орно гэж дүрэм зөр.чсөн, баримт бий гэжээ. Үүний хариуд бид тэгээгүй хэмээн хэлсэн юм. Бодит байдал дээр хэний зөв байсныг зөвхөн тэд л мэдэх биз ээ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *