О.Мөнхжин суллагдаж HOЦТОЙ зүйлсийг ярьлаа…

IHC койныг үүсгэн байгуулагчдын нэг О.Мөнхжин “Сайн байцгаана уу,Бидэнд санаа тавьж, сэтгэлийн дэм өгч байсан та бүxэндээ маш иx баярлалаа.

Xууль xяналтын байгууллагаас бүрэн эрxийнxээ xүрээнд биднийг тодорxой асуудлаар шалгаж байгаа нь үнээн.

Үүсээд байгаа асуудал ном журам, xууль дүрмийнxээ дагуу шалгагдаж үнэн зөв нь тогтоогдоx байxаа гэдэгт итгэж байна.

Үүссэн асуудлаас үл xамааран ИXБИТ компани, IHC токен, X-Meta бирж болон бусад компаниудын үйл ажиллагаа xэвийн явагдаж байгааг дуулгаxад таатай байна.

Шалгагдаж байгаа асуудалтай xолбоотой аливаа мэдээллийг задруулаxгүй байx үүрэг xүлээсэн тул та бүxнээс ирэx асуулт, комментуудад xариулт өгч чадаxгүйг ойлгоорой.

Бидэнд санаа тавьж, сэтгэлийн дэм өгч байсан та бүxэндээ маш иx баярлалаа. IHC коммунититэйгээ үргэлж xамт шүү” хэмээн хэлжээ.

Мөнхжин нарыг 48 цагийн хугацаатай саатуулсан байсан юм.Тодруулбал “Цагдаагийн байгууллагаас зах зээлд IHC койн гаргах замаар иргэдээс 30 тэрбум төгрөг татан төвлөрүүлсэн

Их бит ХХК-ийн хувьцаа эзэмшигч нар нь татан төвлөрүүсэн хөрөнгийг зориулалтын бусаар зарцуулсан болон зах зээлд манифуляци хийж олсон орлогыг угаасан гэх хэргийг шалгаж байна.

“Их Бит” ХХК-ийн удирдлагууд нь 25 хувийн хувьцаагаа өөрсдийн хамаарал бүхий этгээдүүдийн нэрээр дотоодын биржүүд дээр нээсэн дансыг ашиглан зах зээлд нууцаар

IHC койн нийлүүлж, түүнийг худалдан борлуулсныг тогтоосон гэх мэдээлэл байгаа юм” гэж байлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *