Тэдний хамгийн сүүлийн жаргалтай мөчүүдээс- харамсалтай юмаа…

Тэд салснаа зарласан юм. Тэд уулзаад сахын дотор хүүхэдтэй болсон бөгөөд бие биенээ таниагүйгээс болсон уу???

Тэдний аз жаргал…