Золбоо тв үзэсгэлэнт эхнэр, охин дээрээ очжээ…

Золбоо тв удаан хүлээсний эцэст 2024.01.01нд эхнэр охиноо зорьжээ

Одоогоор тэд хамтдаа байгаа бөгөөд аз жаргалаа чимээгүйхэн эдэлж байна

Хүмүүсийн сэтгэгдлээс:

аз жаргал хүсье