Трансжендер Сокогийн xaлуухан бие, егзөг- ямар том юм бэ

Xaлуухан бүсгүйчүүдийн эгнээнд элссэн Трансжендер Соко өөрийн зургуудаа нийтэлсэн нь хүмүүсийн нүдэнд өртөв

та бүхэн юу гэж бодож байна