Сүнээ: Ажил хэрэгч завгүй амьдралынхаа үнэ цэнийг одоо л ойлгож байна.

Сүнээг балетын багш, улс төрийн танил ихтэй гэдгээр нь хүмүүс андахгүй.

Засгийн газрын шийдвэрийг урьдчилж жиргэж, мэдээллийн эх сурвалж “сайтай” гэдгээ олонтаа нотолж байв. Тэрээр Ажил хэрэгч завгүй амьдралынхаа үнэ цэнийг одоо л ойлгож байна Дахиж ядарч байна гэж хэлэхгүй ажилтай байх нь өөрөө үнэ цэнэ юм байна хэмээжээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *