Байгалмаа-н ээж:Охины минь VXЭЛ Гадны нөлөөтөй байх магадлалтай…

Саяхны нэгэн цо.чирдом мэдээ бол тэмээчин Байгалмаан бурхны оронд одсон явдал юм. Хэргийг шалгаж дуустал мэдээлэл өгөхгүй гэж байсан ч түүний ээж ийн бичжээ.

хэмээн бичжээ:.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *