Уянга дахин Золбоод хандан хатуухан үгс хэллээ…..

Түүний хаяг руу маш их таагүй үгс ирж байгаа гэнэ. Тэрээр үүнд хариулт өгчээ:

Тэднийг олон хүмүүс эвлэрээсэй хэмээн хүсч байгаа хэдий ч тэд зай үлдээсэнгүй бололтой.