Осоржамаагийн Халуухан егзег урж, тасдаж байна

Осоржамаа Монгол улсад лайвны хандалтаараа тэргүүлдэг. Түүнийг хүмүүс үзэж муулах нь муулж, сайлах нь сайлдаг. Магадгүй түүний гаргаж буй энэ байдал эрүүл мэндийн ямар нэг асуудал, тэр дундаа сэтгэл гутрал ч гэж үзэх нь бий.

Өнөөдөр тэр ямартай ч өмнө нь хэзээ ч хийж байгаагүй төрлийн зураг хийсэн нь хүмүүсийг шоконд оруулав. Ихэвчлэн гоё сайхан биетэй эмэгтэй хүмүүс энэ позыг авдаг, харин Монголд өнөөдөр Осоржамаа зоригложээ. Түүний энэ байдал хүмүүст төдийлөн таалагдаагүй л болов уу, тэрээр энэ зургынхаа тайлбар дээр: хонгоруудаа орой лайваар уулзъя гэжээ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *